Thursday, November 18, 2021

FIX LAG FF - FFMAX V21 NEW* THÔNG TIN CẦN BIẾT
* GIỚI THIỆU

- UPDATE FIX LAG PHIÊN BẢN CẬP NHẬT OB 30 MỚI NHẤT V21

- THÊM FILE THÍNH ĐỒ

- THÊM ANTENA THÍNH XANH ĐỊNH VỊ NGƯỜI

- THÊM FILE TÌM SNIPER

- TÍCH HỢP SẴN ESP NAME 

- SỬ DỤNG ESP NAME CHO BẢN KHÔNG ĐỒ

- RÚT SÚNG VÀ CẤT SÚNG NHANH HƠN

- XÓA TIA LỬA ĐẠN KHI BẮN 

- XÓA HIỆU ỨN BOOM BĂNG LÀM CHẬM

- TĂNG TỐC ĐỘ ĐẶT BOOM KEO

- CÀI ĐƯỢC CHO CẢ ANDROID TỪ 5- 11

- XÓA HIỆU ỨNG LÀM CHẬM CỦA BOOM BĂNG VÀ VÒNG BẢO VỆ

- XÓA HIỆU ỨNG CỦA SÚNG VÀ QUẦN ÁO KHÔNG CẦN CẤU HÌNH MÁY

- XÓA TIẾNG NHÂN VẬT TRONG TRẬN

- XÓA HIỆU ỨNG VÒNG BO ĐỐT

- XÓA HIỆU ỨNG CỦA KHÓI VÀ CHOÁNG ( ANTI BOOM FLASH AND SMOKE )

- XÓA HOẠT ẢNH NỀN , BANNER, DÙ, VÁN LƯỚT 

- XÓA NỀN : SẢNH CHỜ, PET , SHOP , THÔNG BÁO , BANNER , VÒNG QUAY ..vv..vv

- GIẢM LAG TĂNG TỐC PRO SIÊU MƯỢT NEW FPS CAO 60

- KÉO TÂM HEA.SHOT CỰC NHẢY TĂNG TỈ LỆ LÊN ĐẦ.U

- TĂNG ĐỘ MƯỢT KHI CHƠI TEAM 2 VÀ 4

- CẢI TIẾN FILE FPS CAO VÀ KÉO TÂM DỄ DÀNG HƠN

- HỖ TRỢ KÉO TÂM MƯỢT VUỐT TÂM CỰC NHẠY HEAD.SHOT CỰC DỄ

- VÀO TRẬN SỚM CỰC NHANH

- XÓA RUNG ĐIỆN THOẠI KHI BỊ MỜI HOẶC TÌM TRẬN

- GIẢM BỚT MÂY MÙ HẠN CHẾ TẦM NHÌN

- XÓA TOÀN BỘ ẢNH NỀN, GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP, ĐẢO CHỜ, ẢNH NỀN VÒNG QUAY MAY MẮN

- ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME FREE FIRE SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

* TẢI VỀ CÀI ĐẶT*** TẢI VỀ FILE FIX LAG FREE FIRE MAX : 

► FIX LAG FFMAX FULL : https://tinyurl.com/4rn9n3k2

► FIX LAG FFMAX KHONG DO : https://tinyurl.com/2zaddtxs► FILE FFMAX FPS CAO + HS : https://tinyurl.com/ysbvpkh4

► FILE FFMAX ESP + TÌM ĐỒ: https://tinyurl.com/9um764ww

► FILE FFMAX ESP + BAY :  https://tinyurl.com/4y6rf2sd

► FILE FFMAX ANTENA PINK+TÌM ĐỒ+AIM : https://tinyurl.com/5ndw2shc

► FILE FFMAX ESP YELLOW+AIM+CHAYDUOINUOC+NHÌNXUYÊNKEO : https://tinyurl.com/48xwxzw4
*** TẢI VỀ FILE FIX LAG FF :

► FIX LAG FF FULL : https://tinyurl.com/236yfxkm

► FIX LAG FF KHONG DO : https://tinyurl.com/4jestkbv

► FILE FF FPS CAO + HS : https://tinyurl.com/cn4prdd8► FILE FF ESP NAME + BAY : https://tinyurl.com/4snxbve

 ► FILE FF ESP + TÌM ĐỒ : https://tinyurl.com/sfz7yx6a

► FILE FF ESP YELLOW+AIM+CHAYDUOINUOC+NHÌNXUYÊNKEO: https://tinyurl.com/v6wkry6e

► FILE FF ANTENA PINK+TÌMĐỒ+AIM : https://tinyurl.com/yxyxz4jd

☞ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FIX LAG FREE FIRE VÀ FREE FIRE MAX - PHIÊN BẢN OB30 1.67.3 và 2.67.3

☞ LÀM NHƯ CLIP ĐÃ HƯỚNG DẪN

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: