Saturday, December 4, 2021

COMBO RANK OB31 FF -FFMAX V4 NEW

* THÔNG TIN CẦN BIẾT


* GIỚI THIỆU

- V4 UPDATE

- TÍCH HỢP SẴN ESP NAME 

- AU.TO HEAD.SHOT 100% TOÀN VỊ TRÍ

- AUTO TÌM ĐỒ

- ESP NAME FULL ĐỊCH XUYÊN MAP

- DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI

- AIM FULL

- AIM FOV 360

- THAY ĐẠN NHANH 

- FULL TÍNH NĂNG TRONG MENU

- CHỐNG KHÓA ACC ( ANTIBAN - NO BANNED 100% )

- RÚT SÚNG VÀ CẤT SÚNG NHANH HƠN

- XÓA TIA LỬA ĐẠN KHI BẮN 

- XÓA HIỆU ỨN BOOM BĂNG LÀM CHẬM

- TĂNG TỐC ĐỘ ĐẶT BOOM KEO

- CÀI ĐƯỢC CHO CẢ ANDROID TỪ 5- 11- XÓA RUNG ĐIỆN THOẠI KHI BỊ MỜI HOẶC TÌM TRẬN

- GIẢM BỚT MÂY MÙ HẠN CHẾ TẦM NHÌN

- XÓA TOÀN BỘ ẢNH NỀN, GIAO DIỆN ĐĂNG NHẬP, ĐẢO CHỜ, ẢNH NỀN VÒNG QUAY MAY MẮN

- ĐEM ĐẾN TRẢI NGHIỆM GAME FREE FIRE SIÊU MƯỢT CHO MỌI DÒNG MÁY ĐIỆN THOẠI

* TẢI VỀ CÀI ĐẶT

*** FILE COMBO FF MAX :

► COMBO FFMAX HS AIM+ ESP NAME+XUYÊN KEO+BAYWUKONG + XÓA KHÓI MÙ : https://tinyurl.com/r33rf8sz► COMBO FFMAX HS AIM+ESPNAME+TÌM ĐỒ +XÓA KHÓIMÙ : https://tinyurl.com/2p8fdvfy

► COMBO FFMAX HS AIM+ESPNAME+BOOM KEO CHÒI+XÓA KHÓIMÙ : https://tinyurl.com/2p8rbve6

► COMBO FFMAX HS AIM + ESP NAME+BAY WUKONG+ TÌM ĐỒ+XÓA BO : https://tinyurl.com/y6s3p73x

*** FILE COMBO FF THƯỜNG : 

► COMBO FF HS AIM+ ESPNAME+XUYÊN KEO +BAY WUKONG + XÓA KHÓI MÙ : https://tinyurl.com/yc2ektt5► COMBO FF HS AIM+ESP NAME+TÌM ĐỒ +XÓA KHÓI MÙ : https://tinyurl.com/mryfjfeb

► COMBO FF HS AIM+ESP NAME+BOOM KEO CHÒI+XÓA KHÓIMÙ: https://tinyurl.com/2p8upunz

► COMBO FF HS AIM + ESP NAME+BAY WUKONG+ TÌM ĐỒ+XÓA BO : https://tinyurl.com/2p8hazbz

☞ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT COMBO RANK FREE FIRE PHIÊN BẢN OB31

☞ LÀM NHƯ CLIP ĐÃ HƯỚNG DẪN

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Post a Comment: