Thursday, March 10, 2022

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MENU RANK V46 MỚI NHẤT FREE FIRE NEW OB32

VIDEO THAM KHẢO 


++ HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM COMBO RANK FREE FIRE OB32 MỚI NHẤT V46

+ TÍNH NĂNG FILE

- UPDATE MENU RANK FF 

- SPEED TIMER

- UNDER CAR

- AIM AUTO

- TÍCH HỢP SẴN ESP NAME 

- AU.TO HEAD.SHOT 100% TOÀN VỊ TRÍ

- ESP NAME FULL ĐỊCH XUYÊN MAP

- AUTO TÌM ĐỒ

- ĐI VÀ NHÌN XUYÊN BOOM KEO ( GO AND LOOK THROUGH THE BOOM OF Glue )

- CHỐNG KH.Ó.A ACC ( ANTIBAN - NO BANNED 100% )

- RÚT SÚNG VÀ CẤT SÚNG NHANH HƠN

- BAY BỆ PHÓNG

- CHẠY SIÊU NHANH

- TELE PORT PRO

- TĂNG TỐC ĐỘ ĐẶT BOOM KEO

- CÀI ĐƯỢC CHO CẢ ANDROID TỪ 5- 11

- XÓA HIỆU ỨNG CỦA KHÓI VÀ CHOÁNG ( ANTI BOOM FLASH AND SMOKE )

- CẢI TIẾN FILE FPS CAO VÀ KÉO TÂM DỄ DÀNG HƠN

- VÀ CÒN NHIỀU TÍNH NĂNG NỮA ... AND MORE ... ++ TẢI VỀ CÀI ĐẶT

L,I,A VÀ.O Ả,N,H TRÊ.N HOẶC DƯỚ.I TRƯỚC RỒI B..ấm đây Để Tải File


++ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT FILE COMBO RANK FREE FIRE MỚI

- B1: AE TẢI VỀ FILE MENU APK VỀ

- B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE VỪA TẢI VỀ

- B3: SAU KHI GIẢI NÉN, VÀO THƯ MỤC GIẢI NÉN, COPY THƯ MỤC ANDROID - BẤM RA MÀN HÌNH CHÍNH - BẤM DÁN - CHỌN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỆP  - OK, 

- B4: VÀO GAME VÀO THƯƠNG THỨC 

☞ CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ CHƠI GAME VUI VẺ

Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment:

  1. https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C87tG18ktYobnBczk2QT2g4-gB4-S0_hovZXxm9QPsJAfEAEg4vGKN2DBBaABy7mqqALIAQKpAo6Iv9LDDMg9qAMByAPJBKoEqAJP0O9nRm8rSDUIbcHFr0NZqH5rahdaXNsYYt0d5_I-kstxzYnPJ6q8Wk5w5PJHC9ujaSmKk2n7BOfdV1b1CksmJHa923AnrfY8f40jnKitCjY4Q9OYqnt7mEIkKCw24qIo6m15yL6HXwdLE3WTDr_ZXHazfEBZezVXSy-yLKEPx6_2euNZzZ8QOjj7MGey_4SMnCqNtDdJQyc7nYEZ7CpWtdpQReqLKQl4tLHLXTgANFbDDfVb0GGZKgcjZJvXZcqbyQTMHPhWQ_nHi21fSQz4adS9JNdKkQg2kSr7U_zt2PmP67QIHxaKuJny67I-toNXYOYtjSEl-w1hMMcCVxw4r3EnmwTQ63TuiRSqgngNS7bzPdeNAwh9ndQsijtecmIsu3gv_yKKM8AEgPPf9vUDiAW8nMezPZAGAaAGAtgGAoAHncbV1wGIBwGQBwKoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwGgCMvjpwSwCALSCAYIABACGBqxCRX1vSbBhqCWgAoBmAsByAsBuAwB2BMCghQUGhJ3d3cubGFnbW9iaWxlLnNpdGXQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3CigF0gIeP4XBTMigFDtiDPamOl6wikL8afZhOpvsTVC_2kzrJNWCz6_ydjKC7DFMXO1KB9xOq2j79IO6cBWFnxK8YSDDT_nb0uX8Ea6XlzYyZjsVSBg410FGJdDomToj1BD3M9gnRNXF5IjFJw6BoMNAegk&sig=AOD64_3fL3JlinqQTjGTdpZyfAipRUNWng&client=ca-pub-4206525833851343&nb=17&adurl=https://kiavietnam.com.vn/chi-tiet-san-pham/rondo%3Futm_medium%3Dgdn_cpc%26utm_source%3Dimp%26utm_campaign%3Dthaco_kia%26utm_content%3Dkiakrondo_bo2%26gclid%3DCj0KCQiAybaRBhDtARIsAIEG3klW8jAmQ-zC7uJAqfjVd8Gemo1o7pm5kBbAWaIDxZ8H1fs1TTrmprcaAoksEALw_wcB

    ReplyDelete