Saturday, March 19, 2022

HƯỚNG DẪN TRẢI NGHIỆM COMBO RANK V59 MỚI NHẤT FREE FIRE OB32 NEW

 VIDEO THAM KHẢO++ HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI FILE COMBO RANK FREE FIRE - FREE FIRE MAX 1.70.4 / 270.4 V59

+ TÍNH NĂNG FILE 

- GHIM CỔ

- TÍCH HỢP SẴN ESP NAME

- CHẠY NHANH X50

- AUTO HEADSHOT

- AUTO TÌM ĐỒ

- ANTENA

- ĐI VÀ NHÌN XUYÊN BOOM KEO ( GO AND LOOK THROUGH THE BOOM OF Glue )

- CHỐNG KHÓA ACC ( ANTIBAN - NO BANNED 100% )

- RÚT SÚNG VÀ CẤT SÚNG NHANH HƠN

- XÓA TIA LỬA ĐẠN KHI BẮN 

- XÓA HIỆU ỨN BOOM BĂNG LÀM CHẬM

- TĂNG TỐC ĐỘ ĐẶT BOOM KEO

- CÀI ĐƯỢC CHO CẢ ANDROID TỪ 5- 11

- XÓA HIỆU ỨNG LÀM CHẬM CỦA BOOM BĂNG VÀ VÒNG BẢO VỆ

- XÓA HIỆU ỨNG CỦA KHÓI VÀ CHOÁNG ( ANTI BOOM FLASH AND SMOKE )

- XÓA HOẠT ẢNH NỀN , BANNER, DÙ, VÁN LƯỚT 

- XÓA NỀN : SẢNH CHỜ, PET , SHOP , THÔNG BÁO , BANNER , VÒNG QUAY ..vv..vv

- GIẢM LAG TĂNG TỐC PRO SIÊU MƯỢT NEW FPS CAO 60


++ TẢI VỀ CÀI ĐẶT

L,I,A VÀ.O Ả,N,H TRÊ.N HOẶC DƯỚ.I TRƯỚC RỒI B..ấm đây Để Tải File

++ HƯỚNG DẪN CÁCH CÀI ĐẶT FILE COMBO FREE FIRE - FREE FIRE MAX

- B1: AE TẢI VỀ FILE FIX LAG

- B2: DÙNG PHẦN MỀM ZACHIVER GIẢI NÉN FILE VỪA TẢI VỀ

- B3: SAU KHI GIẢI NÉN, VÀO THƯ MỤC GIẢI NÉN, COPY THƯ MỤC ANDROID - BẤM RA MÀN HÌNH CHÍNH - BẤM DÁN - CHỌN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC TỆP  - OK, 

- B4: VÀO GAME VÀO THƯƠNG THỨC 

☞ CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG VÀ CHƠI GAME VUI VẺ

Previous Post
Next Post

post written by:

1 comment:

  1. https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CFgmji_k6YtGoMtGRogPgkJqACpCwnpdp2MmJ0O4P29keEAEg4vGKN2DBBaAB-7njyQLIAQKpAlkwa9ymB8g9qAMByAPJBKoEpAJP0JRrSpgJ7ELMcb01KaqpJE5o3dp7QaAk8yTRXPOldcRHojhghhA7kLpK2DejL4J1y3CE0K210OOrZplPMlv5uGwjbzqg6DKi-wvwKgZanfdAUKhW5MRWZA4WZBO_lQ4oXTn1Zqz5HhTcOOA26t71Ifgt93WnX4EfuuvDEYFG_tRTt-wy6MEPVu9MOtDSh4fYIBQe1sMu6hiHJB5N32jIHx6qWNLFQiIYhPH9_az70nqO2Rmu8PJJSm3H3IFEatp27515mr4oSmn7Sc_H65K4R_vCWv_eGLzbfYL7uLcB1uAKC2Inbl8spZM2b-7gb2rPYxzRkQZGh9byIxKzhu7iPV0hWTw_LCaBd4txpCMbz7E7YLAH9zrieTpLMtDoSa7isbJywAT4h7WQ9gOIBfmitsI9kAYBoAYC2AYCgAftxZy2AYgHAZAHAqgHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAaAI0eOnBLAIAtIIBggAEAIYGrEJHqDq3W-30rCACgGYCwHICwG4DAHYEwKCFBQaEnd3dy5sYWdtb2JpbGUuc2l0ZdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Q5xZxv_pN1_TH2T319E5KrffNSdWWWfnZZsN7MeI7c8QaRPaVG0Ahe66uroYmNvY3tbzHu6TpK_7KV6q1algTO2zQUBvzwiMXNqLkDqLT33pb0iL0WHTss4n-lUJxbp6E-wAbSyhaNxVQZzgJttqjQBczRc&sig=AOD64_0Q2kP_j7xMUR3xR1zgFMSAZeMqJw&client=ca-pub-4206525833851343&nb=17&adurl=https://mediamart.vn/may-xay-sinh-to-sunhouse%3Futm_source%3Dgg%26utm_medium%3Dgdn%26utm_campaign%3D2022Mar%26gclid%3DCjwKCAjwiuuRBhBvEiwAFXKaNKyRJ2Mp_jpQqBdI-FK6O8op3Gn5ZynjfEVCpbsRQaOmREfZXCwmjhoC4uEQAvD_BwE

    ReplyDelete